Det er registrert eit nytt enkeltmannsføretak i Uskedalen i oktober. Det er føretaket Øystein Haugland. Han er også innehavar.

kb