Det er nyopning på SPAR Uskedalen i dag. Butikken i Uskedalen er nummer fire av 80 SPAR butikkar på Vestlandet med ny profil. SPAR Uskedalen var den fyrste i landet med skiltmal på nynorsk. Det var i 2014. Det er eit varemerke og noko ein held fram med. På opningsdagane vert det gode tilbod. Kake og kaffi til alle som stikk innom. Meir frå opninga kjem i eige innlegg. Bilete syner systrene Kjersti og Gunn Mari saman med mor deira Hjørdis.

kb