Auto 88 er i utvikling og vekst. Ny vaskehall og ny adbluepumpe er på plass. Skilt og logo er oppfriska. Det er berre noko av nye tiltak fram mot ei nyopning onsdag i denne veka. Bilete over syner gode tilbod på opningsdagen. Det er med andre ord berre å gjera seg klar for eit besøk på AUTO 88 onsdag 11. mai frå kl. 12.00.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Skjermfoto frå FB