Ikkje la moglegheita gå frå deg. Frist for vårens søknadsrunde er 5. mars. Alle får svar innan utgangen av mars. Søknader med sum opptil kr 30 000 får svar innan 6 veker uansett kva tid dei søkjer. Søknadsportalen stengjer f.o.m. 6. mars t.o.m. 23.04.2024. Fint om vi får hjelp til å spre budskapet slik at flest mogleg får kjennskap til gåvetildelinga frå SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad. Har du spørsmål, ikkje nøl med å ta kontakt. Bilete syner tidlegare gåveutdeling til prosjekt i Uskedalen.

Tekst: Redigert frå Facebook
Foto: Akrivfoto
Nett: Kristian Bringedal