Det er nokre ledige plassar til Uskedal Helelag sin adventsmiddag på Verthuset Perla neste tysdag, 7. des. kl. 15.00. Maks tal: 96 gjester. Det er lagt opp til program. Meld deg til Eli Roseth Eik innan 1. desember, mobil: 957 86 228. Eigenandel: kr. 150,-.

kb