Nøkkel, anten til hus eller hytte, er funnen mellom brua ved avkøyrsla til Kalkstasjonen og grinda inn til Pålavegen. Nøkkelen er teken vare på og kan hentast ved å ta kontakt med Anita Enæs.

kb