Uskedal Historielag er skipa med vedtekter og val av styre. Den lokalhistoriske gruppa har vore i arbeid sidan 22. februar 2021. No var tida mogen for ei formell skiping med registrering i Brønnøysund og dermed godkjend for søknader til ulike prosjekt. Ei redaksjonsnemnd er alt i arbeid. Styret kan peika ut andre underutval og temagrupper. Arkivrommet er rekna å vera ferdig innan to månader. Les vidare kven som vart valde i styret og i redaksjonsnemnda.

  • Kristian Bringedal – leiar
  • Svein Rimestad
  • Ståle Eik

Varamedlemer: Pål Haugland, Bjørgulv Eik og Eli Roseth Eik

Redaksjonsnemnd: Thor Inge Døssland, Torkel Stensletten, Harald Sætre, Svein Rimestad og Astrid Haugland

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal