Elins Matgleder legg ut at det er næringslokale til leige på Døsslandssido 24, Uskedalen. Det er totalt eit areal på 154 kvadratmeter, fordelt over to etasjar. Lokale er ideelt for småbedrift som treng plass til småskala produksjon, serviceverkstad, lager, kontor, møterom, kundemottak eller behandlingsrom. Plassen utgjer eit stort og romsleg uteområde med god plass til parkering. Det er enkel tilkomst frå hovudveg, og snuplass for lastebil. Aktuelle leigetakarar tek kontakt på telefon 9952189 dersom dette er av interesse.

Tekst/bilete: Henta og redigert frå Facebook
Nett: Kristian Bringedal