På gåvelista til SpareBank 1 – stiftinga Kvinnherad finn vi 10 utvalde prosjekt og tiltak i Uskedalen. Det utgjer ei samla løyving på kr. 465.000,-. Gåvetildelinga gjeld for våren 2021. Fire av tildelingane vert definerte som Covid 19, kompensasjon for bortfall av inntekter.

Gåver til lag og organisasjonar i Uskedalen:
  • Uskedal Idrettslag: kr. 90.000,- til Klede skaper samhald
  • Uskedal Musikklag: kr. 50.000,- til innkjøp av instrument
  • Uskedal Ungdomslag: kr. 60.000,- til opprustning av Helgheim
  • Uskedal Ungdomslag: kr. 25.000,-, Covid 19 kompensasjon
  • Uskedal Ungdomslag/hyttestyret: kr. 30.000,- til oppgradering Fjelly
  • Uskedal Utvikling: kr. 50.000,- ,Covid 19 kompensasjon
  • Uskedal Idrettslag: kr. 50.000,-, Covid 19 kompensasjon
  • Uskedal Idrettslag, klatregruppa: kr. 70.000,- til klatretak og utstyr buldrerom
  • Uskedal skulemusikk: kr. 25.000,-, Covid 19 kompensasjon
  • Uskedal Friluftlag: kr. 15.000,- til møterom m/ skjerm og nettløysing

Dette utgjer ei samla løyving på kr. 465.000,-. Det totale gåvetildelinga frå SpareBank 1- stiftinga Kvinnherad i vår lyder på heile 9,6 mill. kr.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal