Kvinnherad Bygg har sendt nabovarsel om seniortun på Stølen (123/176 ) i sentrum av Uskedalen. Kroka Eigedom er utbyggjar. Det gjeld bygging av tre 3 mannsbustader, til saman 9 leilegheter. I tillegg kjem fellesareal. Område har godkjend reguleringplan.

kb