Frå onsdag 19. til og med sundag 23. oktober er det møteveke på Bedehuset. Den årlege bedehusbasaren er lagt til laurdag kl. 17.00. Inntekta går til drift av bedehuset. På basaren vert det andakt, matøkt og åresal. Barnelaget har si fyrste samling i haust torsdag i denne veka kl. 17.00. Les meir om møteveka:

Bedehusbasaren har alltid god støtte med mange fine gevinstar. ( Arkivfoto )
  • Onsdag 19. oktober: kl. 19.00
  • Torsdag 20. oktober: kl. 19.00
  • Fredag 21. okober: Kl. 19.00
  • Laurdag 22. oktober: kl. 17.00 – basar
  • Sundag 23. oktober: kl. 11.00

Talarar er Audun Hjellvik og Roald Evensen frå Vestlandske Indremisjonsforbund. Sjå bilete på topp. Tema er: På hyttetur med Peter og Lærdomen av Kolossarbrevet.

Tekst: Uskedalen Bedehuseforsamling
Foto/nett: Kristian Bringedal