Uskedal Bedehusforsamling melder på Facebook at møteveka i perioden 24. – 28. mars går ut. Årsaka er Covid-19 situasjonen og lokal forskrift om smittevern. Avlysinga gjeld også årsmøte fredag 26. mars kl. 17.30.

kb