Det er møtedagar på Bedehuset i tidsperioden 7. til 7. november. Talar er Johannes Kleppa frå misjonsorganisasjonen Sarepta. Fredag kl. 17.00: Familiesamling. Laurdag kl. 17.00 og kl. 19.00: Bibeltimar. Sundag kl. 11.00: Forsamlingsmøte. Kollekt til Sarepta.

kb