Uskedal Bedehusforsamling inviterer til møte. Sundag kl. 11.00: Kristoffer Aase talar. Det vert familiesamling fredag kl. 17.00. Fredagsklubb kl. 19.00. Alle er velkomne.

kb