I morgon, torsdag 27. og neste dag fredag 28. april kjem ekteparet Elsa og Gudleik Himle og held møte på Bedehuset. Elsa og Gudleik er begge over 80 år, kjem frå Fiskå ved Tau i Rogaland og reiser landet rundt med bubil og held møte for organisasjonen Lys over land, det som før var Norsk Muslimmisjon. Alle er velkomne til møte på Bedehuset. Møta tek til kl. 19.00.

Teskt/foto/nett: Kristian Bringedal