Uskedal Bedehusforsamling inviterer til møte og samlingar i helga. Det startar på fredag kl. 17.00 og sluttar av med møte på sundag kl. 11.00. Birgit Hjelmeland er talar på Sundagsmøte.

Her er oversikten:

  • Fredag 8. oktober kl. 17.00: Familiesamling
  • Fredag 8. oktober kl. 19.00: Fredagsklubb – for born og ungdom frå 4. klasse og oppover
  • Sundag 10. oktober kl. 11.00: Møte med Birgit Hjelmeland som talar. I den same tida vert det Sundagsskule for borna.
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal