På søndag 6.11.22, Helgemessesundag, også kalla Alle Helgensdag, er det Minnegudsteneste med nattverd. Det er lagt inn i gudstenesta ei minnemarkering for dei som døydde og er gravlagde i perioden oktober 2021 til den siste gravferda som var 14.9.22. Det er 11 namn på lista. Pårørande er inviterte til å vera med på gudstenesta sundag 6. november, kl. 11.00. Det vert lese og tend ljos for kvar einskild. Liturg er Kjetil Kringlebotten.

Tekst: Soknerådet v/Eli R. Eik
Arkivfoto.
Nett: Thor Inge Døssland