MESTA ved anleggsleiar Tor Helge Tveit melder frå om at det vert iverksett drenering langs Fylkesveg 500 ved Eik. Det skal leggjast ny grøft med drenering. Dersom det er infrastruktur/ installasjonar i grunnen i dette området, må ein sei frå. Sjåvedlagt skisse.

Tekst/skisse: MESTA
Nett: Kristian Bringedal