Ein lesar spør: Kan den tekniske innkrevinga av medlemsavgifta til idrettslaget ha noko å sei for at så mange ikkje har betalt. Lesaren fortel at ho for nokre veker sidan bad om å få tilsendt faktura på nytt. Det fekk ein ikkje til. Det vart berre rot. Ein papirrekning i postkassa er løysinga for mange.

kb