Dette er ei meldng til lag og organisasjonar i Uskedalen. VI legg ut kunngjeringar om årsmøte. Like viktig er det med ei tilbakemelding etter årsmøte med namn på dei som vert valde i styre og utval. Lagsinformasjonen må vera oppdatert slik at ein ligg inne med rette namn, e-postadresser og telefonnummer. Send til uskedalen.no@gmail.com

Redaksjonen