Dei som har Riks TV i Uskedalen, motteke signal frå telemasta på Skårhaug. Til tider har TV signala vore ustabile og i periodar ute. Dette gjeld sendingae frå TV2. Klage til Riks TV gjer at det har vore telemontørar på plassen, måndag og tysdag i denne veka. Så langt uskedalen.no kjenner til, er driftsproblema retta.

kb