Martin Totland er 17 år og trong verge for å kunna gå på Festidalen. Martin er Oslo Ess fan og målet hans var å få oppleva gruppa på scenen. Han gjekk ut i media å bad om hjelp. Løysinga vart at sjølvaste bassisten i Oslo Ess tok denne oppgåva. Martin vil få ein kveld på Dønhaug han seint vil gløyma. Oslo Ess går på scenen kl. 23.00.

kb