Kvart halvår skipar soknerådet til salmekveld med salmeynskje. Gjester denne gongen er Lovsonggruppa i Zoar bedehus på Halsnøy. Kvaretten ÆRE vert med og det er høve til å melda frå om salmeynskje. Har du ein kjend og kjær salme, meld frå til kristian.bringedal@gmail.com eller på mobil: 915 31 487.

Frå venstre: Ingunn Koløy, Frøydis Sjo. Odd Emil Sjo og Otto Benjaminson

Lovsonggruppa i Zoar er ein kvartett med desse aktørne:

  • Frøydis Sjo: Song
  • Ingunn Koløy: Song
  • Otto Benjaminson: Song og piano
  • Odd Emil Sjo: Rytmegitar

Kvartetten ÆRE kjenner vi frå før. Desse er med: Eva Megyesi, Svein Rimestad, Aslaug Hellesøy og Kristian Bringedal.

Velkomne til Salmekveld i kyrkja, tysdag 20. febr. kl. 18.00

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Kristian Bringedal/Lovsonggruppa i Zoar