Julegrana vert tend fredagen før 1. sundag i advent, fredag 26. november. Uskedal musikklag står for montering av ljosa. Musikklaget spelar ved opninga. Det vert kafe og matsal. Børsdalsnissen kjem, dersom helsa er god. Meir om julegrantenninga med klokkeslett og program kjem seinare i eige innlegg.

kb