Skårhaug Opp 2024 er lagt til torsdag 15. august. Start på Sandakaien. Mål på Skårhaug, 49 meter over havet. Toppturløpet vert rekna som Noregs lågaste. Det vert som i fjor lagt opp til ulike klassar, for dei som vil kokurrera og for dei som berre vil gå den 1,6 km lange løypa som ein tur. Med bakgrunn i oppsummeringsmøte Uskedal Friluftslag hadde med Idrettslaget i 2023, kom ein fram til denne løysinga for årets løp.

Målgang på Skårhaug.
  • Uskedal Idrettslag er teknisk arrangør og melder motbakkeøpet inn til kretsen
  • Uskedal Friluftslag er medarrangør og står for kiosksal og lotteri
  • Det vert premieutdeling straks etter løpet er ferdig
  • Friluftskonserten på Stemneplassen vert lagt til ein annan dag
  • Uskedal Musikklag og evt. andre musikkgrupper vert likevel spurde om å vera med sjølv om det ikkje vert konsert
  • Friluftslaget og Idrettslag vil i god tid før neste løp ha eit sammøte om detaljane.
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto