Det er ledige kontor og verkstadlokale / lager til leige på Eidsvik. Då Multisolutions er på flyttefot er desse lokala ledig for leige over nyttår: 70 m2 kontorlokale med 5 kontor og møterom med glassvegger i 2 etasje. Det er verkstadbygg på kai. Lyse og trivelege lokale med utsikt mot Uskedalen og Melderskin. 250 m2 verkstadlokale ( 10 x 25 m ) i 1 etasje. Takhøgde 6 m. Ny 2 tonns traverskran. For meir informasjon kontakt: Svein Arne Eidsvik Tlf 90160858. E-post: svein@eidsvik.no

Bilete syner ledige kontorlokale som er til leige på Eidsvik.
Tekst/foto: Svein Arne Eidsvik
Nett: Kristian Bringedal