Det var full suksess med å ha Gulliver med på Bygdadagen i Uskedalen i går. Gulliver er maskoten til Sundagsskulen. Jentene Amber og Marie delte ut haustprogrammet og sundagsskulebladet Barnas. Nelly Kjærland fortel til uskedalen.no at ein prøver å få med fleire medlemer i Singing Tweens. Oppstart: 4. septemberi kyrkja. Meir informasjon kjem. Sundagsskulen hadde stand saman med Uskedal sokneråd. Det var fargelegging og utdeling av informasjon om kyrkja sitt arbeid for born og ungdom. På standen fann ein også cd-er og DVD-er + nokre småbøker om trusopplæringa i kyrkja. Den nye prosesjonskrossen var med på standen. Bilete på topp syner maskoten Gulliver saman med Anna og Erle Marie.

Maskoten Gulliver samla mange born rundt seg.
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Nelly Kjærland