Kjell B. Olsen held fram som leiar i Senioruniveritetet. Med seg i styret har han: Sigmund Spjelkavik, Anita Bjønnes, Steinar Haugan og Britt Mork Huseth. Audun Eik som 1. varamedlem går ut av styret. Kristian Bringedal går inn i hans plass. Styremøta vert frå no lagt til Stemneplassen i Uskedalen.

kb