Det er årsmøtetid. Uskedal Idrettslag , det største laget i bygda, har kalla inn til årsmøte 24. mars kl. 20 i Gamleskulen. I 2019 hadde idrettslaget 271 medlemer. Det var ein liten nedgang frå året før. 2020 er på mange måtar eit annleis år for lag og organisasjonar. Årsmeldinga vil syna om Covid-19 og restriksjonane har ført til ei endra lagsdrift, ikkje minst om medlemstalet held seg over 250.

Gruppene i Uskdal Idrettslag er:

  • Fotballgruppa
  • Turngruppa
  • Turgruppa
  • Klatregruppa
  • Ski- og friidrettsgruppa
Skigruppa er ei av fem grupper i idrettslaget.

Les kva styret skriv i kunngjeringa til årsmøte 2021:

Av smittevernshensyn må medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet gi skriftlig beskjed om dette til styret senest 17.03.2021. Nasjonale og lokale retningslinjer for smittevernstiltak på tidspunktet for årmøtet, vil legges til grunn for gjennomføring. Det må beregnes begrensninger på antall deltakere, og det kan bli aktuelt å gjennomføre møtet digitalt. Endelig informasjon om dette vil bli lagt ut på: uskedalen.no, før møtet.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet må sendes styret senest 17.03.2021 til chris.fossli@gmail.com eller per post til Christoffer Fossli, Kjerlandssido 10, 5463 Uskedal.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside: uskedalen.no

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
Styret

Tekst: Kristian Bringedal/ pressemelding
Foto: Kristian Bringedal/ Gina Berge-Soldal
Nett: Kristian Bringedal