Sølvi Ulvenes (H) spør om det er rett saksgang no når administrasjonen endrar si innstilling etter at høyringsfristen er ute. Kommunedirektøren legg fram ei sak der grunnlaget er endra. Vanleg praksis er at adminstrasjonen fremjar saka slik den opphavleg vart presentert. Politikarane kjem så med endringar ut frå ei samla vurdering. Det vert spurt om saka må ut på ny høyring.

kb