Uskedal Helselag inviterer til Koronakafe i Gamleskulen i morgon, tysdag 24. august, frå kl. 11.00. Det er eit gratistilbod. Med bakgrunn i søknad vart Helselaget tildelt midlar for å skapa aktivitet og eit sosialt fellesskap i ei tid med korona.

kb