Konfirmasjonen er utsett frå mai til august månad. Pressemelding frå Kyrkjekontoret kjem som eige innlegg seinare i dag.

kb