Tid for årets konfirmasjon er sak på møte i Uskedal sokneråd i dag. Biskopen og prestane i Kvinnherad rår til at konfirmasjonen vert flytta til hausten. Soknerådet har det endelege ordet i lokale saker.

kb