Det som var kunngjord som ei lukka presentasjonsgudsteneste for konfirmantar, foreldre og føresette er no endra til: Open gudsteneste for alle. Bakgrunnen er Regjeringa sitt vedtak i går om opning av samfunnet frå i dag, laurdag 25. september, kl. 16.00. Dermed er det slutt på meterregelen og føring av frammøteliste.

Kyrkja er frå i morgon open for ordinær bruk. All skilting om avgrensa plass vert teken bort.

Det er innmeld 14 konfirmantar 2021/2022. Konfirmantane vert presenterte på gudsteneste i morgon kl. 17.00. Sokneprest Carsten Mrusek er liturg. Kantor Eva Megyesi er organist. Det er høve til å gje ei gåve til konfirmantarbeidet i Uskedal sokn.

Det er kyrkjekaffi etter gudstenesta.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal