På haustplanen for Uskedal kyrkje er konfirmantjubileet lagt til helga 24. og 25. september. På gudstenesta sundagen vert det også konfirmantpresentasjon – nye konfirmantar. Soknerådet startar arbeidet med namn og adresser for tilsaman 12 grupper, fire kull fordelte på 50, 60, 70 og 80 års konfirmantar. Soknerådet er takksam om de gjer denne kunngjeringa kjend for dei du kjenner og som du veit er jubilant.

Uskedal sokneråd