Konfirmasjonen, som skulle vore 2. mai, vart med bakgrunn i Covid 19 situasjonen utsett til sundag 29. august kl. 11.00. Det er 8 konfirmantar i Uskedalen i år. Så langt vi kjenner til, er det ingen som vert konfirmerte i regi av Humanetisk Forbund dette året. Konfirmantlista ser slik ut:

  • Elias Jensen Eide
  • Malena Hjelmeland
  • Ingrid Klyve
  • Sigri Myklebust Lekva
  • Filip Sjo Musland
  • Marcus Myklebust
  • Karoline Ersland Myklebust
  • Sivert Ersland Myklebust
Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Arkivfoto