Det er 12 konfirmantar i Uskedalen i år. I tillegg kjem dei som har valt humanistisk konfirmasjon. Konfirmasjonen i Uskedalen er sundag 30. april. kl. 11.00. Liturg er sokneprest Kjetil Kringlebotten. Organist er kantor Rebekka Attramadal. Takkofferet er til konfirmantarbeidet i kyrkjelyden. Les namna her:

 • Linnea Enes
 • Maren Haugland Gundersen
 • Elvira Haugland Bondhus
 • Torger Johan Koløy
 • Norah Hjønnevåg
 • Iselin Seim Myklebust
 • Viljar Stensletten
 • Malin Kristine Arnesdatter Stølsvik
 • Linnea Myklebust Ripel
 • Jonas Tofte Guddal
 • William Samland Eik
 • Jeanett Steinsletten
Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal