I dag har vi lyst ut tilskot til kultur og folkehelse i Kvinnherad kommune:

https://www.kvinnherad.kommune.no/tilskot-til-arbeid-med-kultur-og-folkehelse-i-kvinnherad-2024.6648208-431582.html

Her kan lag og organisasjonar søkje på desse tilskota:

  • Investeringar/byggetilskot
  • Tilskot til hald av hus og bane
  • Tilskot til drift av kulturorganisasjonar barn og unge
  • Festivaltilskot
  • Tilskot til drift kulturorganisasjonar (organisasjonar med virke for heile Kvinnherad)

Vilkår og digitale søknadsskjema finn de på lenkja.

Søknadsfrist 15. mars – og det er berre ein søknadsrunde!

Tekst: Kvinnherad kommune
Foto: Arkivfoto
Nett: Kristian Bringedal