I samband med Uskedal Historielag sitt boksalg ved Spar Uskedalen i dag frå kl.10 og utover blir det trekkspelmusikk, allsong og god stemning i fine veret. Kl. 11.30 dukkar nemleg leiaren i laget, Kristian Bringedal, opp med trekkspelet, allsonghefte og humøret sitt.
Kom og bli med! Dei som kjem, vil vera med å bidra til god stemning i bygda denne usedvanleg vakre haustlaurdagen.
Kanskje er det nokre politikarar som også vil vera med på Kleppeviksongane og andre allsongar no i valkampinnspurten?? Kva veit vi om det?

tid.