Allsongen på kafeen i Gamleskulen den siste tysdagen i månaden går etter oppsett plan. Rustne Menn vil framføra julesongar og meir tradisjonelle allsongar, alt henta frå songhefte Syng med. Velkomne.

kb