Ola Hermann Fossli kom nøgd heim. Han har alt funne påskeegget. Påskeharen i regi av LivOGlyst har vore ute og lagt ut påskeegg på nokre sentrale turmål, mellom anna på Flåtene og på Skårhaug. Difor: Ikkje vent. Bruk dei fine dagane. Kom deg ut, leit og finn påskeegget.

Tekst/nett: Kristian Bbringedal
Foto: Privat