Då har Uskedal ungdomslag trekt den heldige vinnaren av julekassa i lotteriet som dei har hatt gåande i det siste. Vinnarloddet var 125, og den heldige som hadde kjøpt det, var Knut Andreas Myklebust. Ungdomslaget gratulerer vinnaren.
I alt blei det selt 561 lodd, noko som innbrakte 11.220,-kroner.
Uskedal ungdomslag seier tusen takk til alle som støtta laget ved å kjøpa lodd.

tid