Dette er ei påminning om den årlege basaren i Vonheim, fyrstkomande sundag kl. 16.00. Styret melder at alt er klart. Mange har alt kome med fine gevinstar som skal brukast på bok og ved åresal. Dersom du har gevinstar, meld frå til Møyfrid. Les meir på plakaten.

Tekst/foto: Styret
Nett: Kristian Bringedal