Komande måndag, 18. september, mellom kl. 17 og kl.19 vert det årets Demensaksjon. Omlag 22 damer er klare til å gå frå dør til dør i heile bygda. Det kan nyttast Vipps ( 501209) kontonummer og kontanter.

Tekst/foto: Uskedal helselag
Nett: Kristian Bringedal