Trimgruppa i Idrettslaget melder at desse gruppene tek juleferie: Dametrimmen, Kettlbell og Step. Årsaka er koronasituasjonen. Det vert oppstart på nyåret når det opnar opp for aktivitetar.

kb