Sist natt var det mykje puse-lydar utanfor huset til Møyfrid og Anders Kristoffersen. I går kveld kom det så ein framand katt på døra. Møyfrid har undersøkt med naboane – heilt ned til Haugland, men dei kjenner ikkje til han. Det kan tyda på at katten ikkje høyrer heime i område Haugland, Musland, Friheim og Fjellandsbø. Dersom du kjenner katten og evt. kven som eig han, meld frå til Møyfrid Kristoffersen.

Tekst/nett: Kristian Bringedal
Foto: Møyfrid Kristoffersen