K.direktøren tilrådde å kutta ambulerande røysting i Uskedalen i 2021. Etter framlegg frå Gaute Lund vart saka sendt over til Formannsskapet for endeleg avgjer. Drøftinga i K.styret lovar godt for ei løysing der Uskedalen vert eigen valkrins, slik det var før. Men som sagt: Formannskapet har det endelege ordet.

kb