Barnetrimmen i regi av Idrettslaget starta i haust. Det har vore eit populært tilbod for dei minste. Mellom 15 og 20 barn har møtt fram kvar onsdag mellom kl 17-18. Alder er 3 år og fram til skulealder. I kveld var siste trim før jul, som vart avslutta med frukt og kos. Barnetrimmen starter opp igjen onsdag 4. januar kl 17, og alle barn i alderen 3-6 år er velkommen.

God Jul 

Tekst/foto: Per Korsvold
Nett: Kristian Bringedal