I Fiskarmanntalet finn vi Jostein Legland frå Uskedalen. Han er, så langt vi kan sjå, den einaste med adresse Uskedalen som har fiske som hovudyrke. Legland ( f. 1971 ) er innmeld fyrste gong i Fiskarmanntalet i 1989. Han er ein av totalt 46 i Kvinnherad som er ført opp som heiltidsfiskar. Jostein Legland har bruket sitt på Ljosnes og han er ofte å sjå i Storsund med veg til å frå fiskeplassane.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal
Kjelde: Kvinnheringen