Forvaltningsutvalet godkjenner at Runar Myklebust kan ta til med privat regulering på Rød. Reguleringa omfattar to fritidsbustader og tre naust med kai. Runar Myklebust eig arealet og driv landbruk på ytre Rød. Bygginga er i utgangspunktet tenkt for familien. Det er Grenda som skriv dette i ei notis.

kb